lördag 6 december 2008

Förbered dig och gör ditt bästa

Väldigt många många saker i livet ligger utanför vår kontroll, jag tänker på externa händelser och andra människor med sina nycker och önskningar. Allt du kan göra för att röra dig framåt är att förbereda dig, vara på plats och göra ditt bästa! Vare sig du vill avancera i din karriär, vinna din älskades hjärta, uppfostra lyckliga barn eller göra något för världsfreden är det hela enkelt; förbered dig, var på plats och gör ditt bästa.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009