fredag 27 november 2009

Attityder, Attributer och Åtgärder

Grunderna för framgång är ganska enkla. Först ska du applicera energi och entusiasm genom en positiv "jag kan"-attityd. För det andra måste man vara kunnig och kompetent inom sitt område av strävan. Kontinuerligt lärande i form av utbildning, erfarenhet, praktik och omhändertagande. För det tredje, och viktigast av allt du behöver ta massiva åtgärder. Planera ditt arbete och arbeta dig genom din plan noggrant.

torsdag 26 november 2009

Läs utanför ditt område

Vi bör alla vara elever livet ut. Att vidga sina vyer är en bra idé, att läsa böcker och litteratur utanför dina normala discipliner och kompetensområden. Köpa några tidningar du inte brukar läsa, och läsa dem. Detta sätt kommer du att integrera dina nuvarande kunskaper på helt nya sätt. Du kommer att märka att det är på gränsen mellan discipliner som dom mest spännande, intressanta och kreativa idéer, lösningar och innovationer uppenbarar sig.

onsdag 25 november 2009

Ge någonting först!

För att utvinna vatten ur en brunn behöver du pumpa först, sedan kommer du att få vattnet. Du kan inte stå framför en trä spis och säga, "Ge mig lite värme, och då kommer jag att kasta in ved." Livet fungerar inte så! Du måste sätta något i först, innan du kan ta ut någonting. Finns det områden i livet där du vill uppnå mer? Sätt igång med åtgärder och sedan kommer du att se resultat kommit.
Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009