lördag 10 januari 2009

Inspirera och motivera dina medarbetare

Forskning så väl som erfarenhet visar att en grupp människor presterar bäst när teamet är inspirerat, entusiastiskt och passionerat över det de gör. Det är ledarens primära uppgift att få medarbetarna motiverade. En överlägsen prestation är sällan ett resultat av förnöjsam likgiltighet utan av inspiration, entusiasm och passion.

fredag 9 januari 2009

Vad vill du bli berömd för?

En stark längtan är startskottet för alla stora bedrifter. Motivationen att uträtta något särskilt kan komma från många olika håll. När du bedömer en individs motivation, fråga; "Vad vill du bli berömd för?" Man brukar skoja och säga att det finns två anledningar till allt: "Det som låter bra och den verkliga anledningen". Ta reda på den verkliga anledningen i ditt liv och tänd en eld under din längtan!

torsdag 8 januari 2009

Tillämpa 80/20-regeln på din tid

Du kan inte hantera tid egentligen. Det du kan hantera är dina prioriteringar. 80/20-regeln säger att relationen mellan orsak och verkan inte är linjär. Till exempel: 20% av alla kunder står för 80% av omsättningen, 20% av produkterna i ett bolag står för 80% av vinsten och så vidare. Poängen här är att det finns några få viktiga faktorer som står för huvuddelen av resultatet och faktum är att denna princip kan tillämpas på hur vi andvänder vår tid. Fokusera alltid på de aktiviteter som bidrar till dina resultat.

onsdag 7 januari 2009

Förstå försäljning från köparens perspektiv

När vi vill förbättra vår säljförmåga är det meningsfullt att tänka på säljprocessen från köparens perspektiv. När vi sitter på inköparens sida av bordet vill vi inte bli sålda något. Vi vill fatta vårt eget beslut baserat på det som erbjuds och samtidigt ta hänsyn till säljarens trovärdighet. En bra fråga att ställa sig när man utvärderar en ny säljteknik är; "Skulle detta tillvägagångssätt fungera på mig?"

tisdag 6 januari 2009

Din attityd bestämmer din altitud

Vi blir det vi tänker på största delen av tiden. Om du inte är nöjd med dina egna attityder eller med var du befinner dig i livet, undersök ditt sätt att tänka. Tydliggör dina mål för ditt eget sinne, koppla på din förväntan och stäng av cynicismen. Det finns så många saker i livet att vara tacksam för, saker vi tar för givna hela tiden. Ägna en stund idag åt att reflektera över de saker som du är tacksam för och de mål du förväntar dig att nå i framtiden.

måndag 5 januari 2009

Bortom karateplankan

I karate måste uppmärksamheten och fokus ligga bakom den planka du vill knäcka. Du behöver nämligen den farten och den kraften för att framgångsrikt kunna fullfölja slaget. Bekymra dig inte så mycket över själva plankan (din handling). Istället låt ditt fokus vara på slutresultatet, det som du vill uppnå där "bakom plankan".

söndag 4 januari 2009

Ordförråd och intjäningsförmåga

En studie från Harvarduniversitetet kom till slutsatsen att det finns en direkt koppling mellan lönegrad och språklig förmåga. En test innefattade stora industriföretag gav följande resultat: de i högsta ledningen hade högre poäng än avdelningschefer, sedan kom gruppledare och förmän och sist de på golvet. Rang, lönegrad och ordförråd stämde överens, i princip på hela på karrärstegen. Din framgång, i relationer, i karriären eller i affärer, beror på din förmåga till effektiv kommunikation. Öka ditt ordförråd och du blir mer framgångsrik!
Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009