lördag 16 januari 2010

Använd din tid väl

Fokusera på de relativt få saker som är viktigast. Hemligheten är att göra saker i ordning av betydelse. "80/20-regeln" bestämmer att förhållandet mellan orsak och verkan är icke-linjär. Det finns några avgörande insatser som genererar de flesta delar av ett resultat. Börja tillämpa 80/20-regln aktivt i ditt liv. Kom ihåg att 20% av dina ansträngningar alstrar 80% av alla dina resultat. Fokusera på inkomstbringande verksamhet och delegera allt annat så mycket som möjligt.
Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009