torsdag 19 november 2009

Ge nya idéer tid

Många människor står emot förändring även om det egentligen skulle gynna dom personligen. En individ behöver ungefär 72 timmar för att smälta en ny idé. Effektiva chefer känner till detta och vet hur man presenterar nya idéer på ett smidigt sätt. Dom lägger fram sina tankar som idéer att betrakta och uppmuntrar på så vis den andre personen att ta till sig det nya och fundera på i några dagar. Dom säger "vi kan prata om det senare" och bara lämnar idén hos den andre. Prova och din förmåga att få inflytelse hos andra kommer att öka!

måndag 16 november 2009

Hur menar du?

En bra fråga att ställa i varje samtal när du söker förståelse eller förtydligande är "Hur menar du?" Det är svårt för den andra parten att inte svara med större detaljrikedom. Samma fråga är också ett bra sätt att reda ut ett "nej" i ett försäljningsamtal. Det ger dig en möjlighet att förstå de bakomliggande orsakerna och få en chans att diskutera invändningarna. "Hur menar du, exakt?"

söndag 15 november 2009

Starta en sparplan

Välstånd börjar när vi lär oss dess första regel: En del av allt du tjänar är ditt att behålla! Den snabbaste vägen till ökad stabilitet och ekonomisk trygghet är att starta en seriös sparplan (om du inte redan har en). Vanan att sätta av inte mindre än 10% av din fasta inkomst på ett sparkonto kan skapa underverk på en relativt kort tid. Jag har funnit denna process är enkel, rolig och givande.
Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009