tisdag 9 december 2008

Tänk på papper

För många år sedan hade jag en mycket kreativ och produktiv chef som lärde mig konsten att "tänka på papper". Alltid och oberoende av ämnet, tog han ett tomt pappersark och började skriva och rita under tiden vi diskuterade saken. Sedan dess har jag alltid använt den tekniken själv. Nästa gång du står inför en utmaning ta fram ett papper och börja skriva ned dina tankar antingen i listform eller i form av en "mind-map".

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009