fredag 27 november 2009

Attityder, Attributer och Åtgärder

Grunderna för framgång är ganska enkla. Först ska du applicera energi och entusiasm genom en positiv "jag kan"-attityd. För det andra måste man vara kunnig och kompetent inom sitt område av strävan. Kontinuerligt lärande i form av utbildning, erfarenhet, praktik och omhändertagande. För det tredje, och viktigast av allt du behöver ta massiva åtgärder. Planera ditt arbete och arbeta dig genom din plan noggrant.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009