lördag 16 januari 2010

Använd din tid väl

Fokusera på de relativt få saker som är viktigast. Hemligheten är att göra saker i ordning av betydelse. "80/20-regeln" bestämmer att förhållandet mellan orsak och verkan är icke-linjär. Det finns några avgörande insatser som genererar de flesta delar av ett resultat. Börja tillämpa 80/20-regln aktivt i ditt liv. Kom ihåg att 20% av dina ansträngningar alstrar 80% av alla dina resultat. Fokusera på inkomstbringande verksamhet och delegera allt annat så mycket som möjligt.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009