måndag 15 december 2008

Förberedelse lönar sig

Goda förberedelser är avgörande för din framgång, både i affärslivet och privat. När du är väl förberedd tenderar du att vara lugn och full av tillförsikt. Du blir inte så lätt överaskad eller bortdribblad eftersom du har analyserat dina alternativ och bestämt dina mål i förväg. Kom ihåg talesättet: "Om du misslyckas att förbereda dig, förbereder du dig att misslyckas."

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009