lördag 20 december 2008

Den haltande förloraren

Det är intressant att notera i sportens värld att när en idrottsman misslyckas med ett lopp eller ett skott, utvecklar de ofta omedvetet en haltande gång efteråt. "Hur skulle jag kunna ha lyckats, när allt kommer omkring, ser du inte att jag är skadad?" Vi har alla lätt att ta till den haltande förlorarens beteende när vi blir missmodiga. Se om du kan upptäcka ditt eget nästa gång och byta ut det mot något mer lämpligt beteende.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009