tisdag 20 januari 2009

Fokusera på det viktigaste

Det sämsta sättet att använda sin tid är att vara noggrann med något som inte alls behöver göras. Pareto principen säger att 20% av dina aktiviteter svarar för 80% av värdet av dina aktiviteter. Det betyder att om du har en lista med tio saker som du ska göra, så kommer två av de sakerna vara viktigare än alla andra åtta saker tillsammans. För att lyckas uträtta stordåd måste du alltid koncentrera dig på de förhållandevis få aktiviteter som skapar det största värdet i ditt liv och i ditt arbete.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009