måndag 19 januari 2009

Gå inte på möten utan mål

De flesta möten har en agenda och jag har funnit att många människor misstar agendan från målsättningen. Målet med mötet är inte att komma igenom agendan! Om mötet inte har en tydlig målsättning, gå inte dit! Det är ett slöseri med allas tid. Hur kan du avgöra om mötet var framgångsrikt om det inte fanns tydliga målsättningar uppsatta innan? Försäkra dig alltid om att du har en klar förståelse av målsättningen innan mötet börjar.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009