lördag 17 januari 2009

Tiden, din mest dyrbara resurs

Tiden är din mest värdefulla resurs. Vi har alla lika mycket tid; tjugofyra timmar per dygn, men inte alla har lärt sig att hantera den lika effektivt som somliga. Faktum är att tiden är mer dyrbar än pengar eftersom det är en icke förnybar resurs. När du väl spenderat den är den borta för alltid. Om du förlorar pengar kan du tjäna tillbaka dem eftersom de är förnybara. Men du kan aldrig få igen förlorad tid, så använd den förståndigt!

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009