torsdag 19 november 2009

Ge nya idéer tid

Många människor står emot förändring även om det egentligen skulle gynna dom personligen. En individ behöver ungefär 72 timmar för att smälta en ny idé. Effektiva chefer känner till detta och vet hur man presenterar nya idéer på ett smidigt sätt. Dom lägger fram sina tankar som idéer att betrakta och uppmuntrar på så vis den andre personen att ta till sig det nya och fundera på i några dagar. Dom säger "vi kan prata om det senare" och bara lämnar idén hos den andre. Prova och din förmåga att få inflytelse hos andra kommer att öka!

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009