måndag 16 november 2009

Hur menar du?

En bra fråga att ställa i varje samtal när du söker förståelse eller förtydligande är "Hur menar du?" Det är svårt för den andra parten att inte svara med större detaljrikedom. Samma fråga är också ett bra sätt att reda ut ett "nej" i ett försäljningsamtal. Det ger dig en möjlighet att förstå de bakomliggande orsakerna och få en chans att diskutera invändningarna. "Hur menar du, exakt?"

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009