onsdag 31 december 2008

Först väljer du en vana

Det är bra att etablera positiva och produktiva vanor i sitt liv. Först formar du en vana sedan formar vanan dig! Det sägs att det tar tjugoen dagar att skapa ett nytt vanemönster i ditt medvetande. Kom ihåg att när du väljer en vana, väljer du samtidigt den vanans konsekvenser. Till exempel, med vanan att träna följer förbättrad hälsa. Välj vanor med konsekvenser som speglar dina långsiktiga mål och dina vanor kommer att hjälpa dig nå dem!

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009