lördag 3 januari 2009

Bygg upp dina medarbetare

Om du är en ledare; förklara orsaken för dina medarbetare samtidigt som du säger åt dem vad de ska göra. Då kommer de att känna sig mer delaktiga i projektet och inte bara som anställda vilka lyder order. Bygg upp dina medarbetare och de kommer att bygga upp din verksamhet. Det kommer att vara bra både för dig och för teamet och resultatet kommer definitivt att bli bättre.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009