måndag 29 december 2008

Hjälp andra att få det de vill ha

Du kan få allt du vill ha i livet om du bara hjälper tillräckligt många andra människor att få vad de vill ha. Det är på detta sätt du skapar värde på marknaden. Att betjäna andra är ett sätt att beskriva meningen med livet. Hur vi tänker, arbetar och förhåller oss själva och vidden av vår service kommer att avgöra vår belöning. Vår belöning kommer alltid att matcha den service vi ger. Ge utmärkt service och du kommer att skörda motsvarande belöning!

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009