torsdag 1 januari 2009

Tänk på din framtid

Dina attityder till tiden, din "tidshorisont", har ett stort inflytande på ditt beteende och dina val. Personer som tar en långsiktig vy över sitt liv och sin karriär förefaller göra bättre val av sina prioriteringar och aktiviteter än personer som inte ägnar framtiden en tanke. Framgångsrika människor har en tydlig framtidsorientering. De analyserar sina aktuella val och beteenden för att försäkra sig om att de är i linje med deras långsiktiga framtidplaner.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009