söndag 4 januari 2009

Ordförråd och intjäningsförmåga

En studie från Harvarduniversitetet kom till slutsatsen att det finns en direkt koppling mellan lönegrad och språklig förmåga. En test innefattade stora industriföretag gav följande resultat: de i högsta ledningen hade högre poäng än avdelningschefer, sedan kom gruppledare och förmän och sist de på golvet. Rang, lönegrad och ordförråd stämde överens, i princip på hela på karrärstegen. Din framgång, i relationer, i karriären eller i affärer, beror på din förmåga till effektiv kommunikation. Öka ditt ordförråd och du blir mer framgångsrik!

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009