lördag 10 januari 2009

Inspirera och motivera dina medarbetare

Forskning så väl som erfarenhet visar att en grupp människor presterar bäst när teamet är inspirerat, entusiastiskt och passionerat över det de gör. Det är ledarens primära uppgift att få medarbetarna motiverade. En överlägsen prestation är sällan ett resultat av förnöjsam likgiltighet utan av inspiration, entusiasm och passion.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009