torsdag 8 januari 2009

Tillämpa 80/20-regeln på din tid

Du kan inte hantera tid egentligen. Det du kan hantera är dina prioriteringar. 80/20-regeln säger att relationen mellan orsak och verkan inte är linjär. Till exempel: 20% av alla kunder står för 80% av omsättningen, 20% av produkterna i ett bolag står för 80% av vinsten och så vidare. Poängen här är att det finns några få viktiga faktorer som står för huvuddelen av resultatet och faktum är att denna princip kan tillämpas på hur vi andvänder vår tid. Fokusera alltid på de aktiviteter som bidrar till dina resultat.

Inga kommentarer:

Författaren

Urban Gavelin har mer än tjugofem års affärserfarenhet och har arbetat med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i Norden, Europa och globalt. Urban, som bott och arbetat i Stockholm, London och New York, jobbar nu främst med ledarskaputveckling, säljträning och är diplomerad coach. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bottleneck Blog by Urban Gavelin © 2007-2009